Inspekce regálů


Vítejte na webových stránkách naší společnosti, která se specializuje na inspekce regálů. Jsme tady pro všechny, kdo potřebují zajistit bezpečnost svých skladovacích prostor a zamezit nebezpečným situacím nebo nehodám.

Disponujeme kvalifikovanými odborníky s dlouholetou praxí, kteří se specializují na inspekce regálů a jsou schopni identifikovat jakékoli potenciální rizika včas. Naše služby jsou určeny pro malé i velké firmy, které se zabývají skladováním a potřebují zajistit bezpečnost svých pracovníků a majetku.

Naše cílem je poskytnout našim zákazníkům nejvyšší kvalitu služeb a zároveň je informovat o všech důležitých informacích ohledně regálových systémů a ocelových plošin.

V rámci inspekce se zaměřujeme na:

 1. Posouzení celkového stavu regálů a odhalení možného poškození jednotlivých regálových komponentů.
 2. Kontrolu stability regálů.
 3. Kontrolu obsahu regálových komponentů, a to především všech zabezpečovacích a bezpečnostních prvků.
 4. Dotažení šroubových spojů regálů.
 5. Úplnost a správnost bezpečnostního a technického značení regálů.

Inspekce regálových systémů se skládá ze šesti navazujících kroků:

 1. Vizuální prohlídka regálů.
 2. Vylepení inspekční značky na regály.
 3. Vyhotovení zápisu o provedené kontrole přímo na místě a s ním spojené obeznámení pověřené kompetentní osoby s výsledným stavem.
 4. Příprava kontrolní zprávy na základě sepsaného zápisu a její doručení zodpovědné osobě.
 5. Kalkulace cenové nabídky pro odstranění případých závad a poškození.
 6. Výroba chybějícího, nebo zcela nového regálového značení a následné předání zodpovědné osobě k vylepení.